Röktester i Baskarp vecka 37 och 38

För att utreda hur fastigheternas dagvatten- och spillvattenanslutningar är kopplade, kommer det under två veckor utföras röktester i hela Baskarp tätort.

Arbetet kommer att utföras av Rensman AB och berörda tomter har fått ett brev hem med mer information. 

För mer information kontakta:

Fredrik Bengtsson, Habo kommun, 036-442 83 70
Peter Kiviniemi, Rensman AB, 0768-68 49 88